Poruchy chování ve stáří


Co jsou poruchy chování ve stáří

Stárnutí přináší postupný pokles tělesných i duševních funkcí, které spolu s nemocemi omezují staršího člověka a zhoršují jeho celkovou výkonnost. Odchod do důchodu, úmrtí blízkých přátel nebo partnera může změnit společenské postavení a dlouholeté společenské vztahy staršího člověka. Všem těmto změnám se starší lidé přizpůsobují. Zhoršená schopnost přizpůsobení se může projevovat i změnami chování. Platí však jednoduchý poznatek, že stárnutí samo o sobě nevyvolává závažnější poruchu chování. Porucha chování u starého člověka může signalizovat chorobnou změnu, kterou je třeba rozpoznat a vhodným způsobem léčit. Neléčená porucha chování může ohrozit zdraví pacienta, vést k jeho izolaci a odmítání okolím a zhoršit kvalitu života nemocného. Může mít též nepříznivý vliv na rodinu pacienta a vyčerpávat všechny, kteří o nemocného dlouhodobě pečují.

V běžném styku s nemocným označujeme jako poruchu chování každou změnu v jednání nemocného, která je neobvyklá, nepřiměřená dané situaci a společensky nevhodná. Takovou poruchou trpí asi 10 % osob nad 65 let.

Rodinní příslušníci přivedou svého blízkého k lékaři většinou proto, že je dětinský, stále se dožaduje pozornosti, je neklidný, agresivní, nejsou schopni zajistit jeho bezpečnost (pouští plyn, odchází z domova, toulá se) či dostatečnou péči o něj (neudrží moč a stolici, odmítá jídlo, pití, léky, nedokáže dodržovat hygienu). Poruchy chování jsou nejčastějším zdrojem problémů v ošetřovatelské péči a nejčastější příčinou umístění nemocného do sociálního či zdravotnického zařízení. Přitom jsou většinou ovlivnitelné. Někdy stačí uvážený přístup k nemocnému, někdy je nutné nasazení léků.


Zpracováno podle:

  • Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.Geriatrická klinika VFN Praha: Poruchy chování ve stáří a jak je zvládat. Vytvořeno pro potřeby sanofi-aventis
  • MUDr. Vanda Benešová: PORUCHY CHOVÁNÍ VE STÁŘÍ, CO S TÍM? Příručka pro pečovatele. Galen 2001, ISBN 80-86257-33-9
Copyright 2009-2010 sanofi-aventis | Privacyverklaring | Disclaimer